7.1. Objektien siirtely, monistaminen ja ryhmittely

Ole hyvä ja rekisteröidykurssi ennen oppitunnin aloittamista.

Takaisin: SketchUp -perusteet > 7. Objektien käsittely